Personuppgiftspolicy

Så här behandlar jag dina personuppgifter

  • Livskraft by Therese är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Jag behandlar dina personuppgifter för olika ändamål som vi nedan informerar dig om:

Kunder

  • För kunder behandlar jag personuppgifter främst i syfte att administrera. Jag behöver exempelvis behandla dina personuppgifter för att lämna relevant information och marknadsföra mina egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

    De personuppgifter jag behandlar om mina kunder är främst namn och kontaktuppgifter. Mina lagliga grunder för nämnda behandling är dels ditt samtycke men behandlingen är också grundad på mitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra mina varor och tjänster.

Kontakt

  • Om du på något sätt tar kontakt med mig innefattar en sådan kontakt många gånger att jag också behandlar dina personuppgifter, i syfte att kunna följa upp kontakten. Jag behandlar då de personuppgifter du själv uppger, främst namn och kontaktuppgifter. Min lagliga grund för denna behandling är mitt berättigade intresse av att kunna följa upp kontakten.

Lagringstiden

  • Jag behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som ovan har redogjorts för. Personuppgifter om kunder kan dock ibland behöva sparas för andra ändamål som följer av lag, exempelvis bokföringsändamål.

Delning och tredjelandsöverföring av dina personuppgifter

  • Jag kan komma att dela dina personuppgifter med särskilt utvalda samarbetsföretag, exempelvis i syfte att annonsera eller leverera varor och tjänster till dig. Jag kan exempelvis dela dina personuppgifter med Facebook, Instagram eller ett annat socialt medium. I vissa fall är den aktör jag delar dina personuppgifter med själv personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och har därför även själva skyldigheter gentemot dig som registrerad. I de fall som en annan aktör behandlar dina personuppgifter endast för min räkning sker det bara med sådan aktör som vi har träffat personuppgiftbiträdesavtal med.
  • När jag delar dina personuppgifter med exempelvis Facebook eller Instagram kan en sådan delning innefatta att dina personuppgifter överförs till ett s.k. tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES. Om jag exempelvis delar dina personuppgifter med Facebook kan dina personuppgifter överföras till USA, och även till annat tredjeland. Facebook är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och de har en egen personuppgiftspolicy. Det går dock inte att garantera att du i USA eller annat tredjeland har samma skydd för dina personuppgifter som du har inom EU. En myndighet i USA skulle exempelvis av Facebook kunna begära att få tillgång till dina personuppgifter. 

Samtycke

  • Genom att godkänna min integritetspolicy bekräftar du att du har tagit del av informationen och att du samtycker till personuppgiftsbehandlingen.